Nyheter från RSÄ

Nyheter från RSÄ

Aktuellt

Här kan du läsa nyheter från Riksorganisationen Same Ätnam

Landsmötesinbjudan-Enskilda medlemmar

2012Posted by info Tue, September 25, 2012 21:11:39

Kallelse

till

Riksorganisationen Same Ätnams landsmöte 2012

Du kallas härmed till Riksorganisationen Same Ätnams Landsmöte lördagen den 8:e december 2012 kl: 09.00.

Landsmötet kommer att hållas på Hotell Nordkalotten i Luleå.

Program och information om Riksorganisationen Same Ätnams Landsmöte 2012 finns på www.sameatnam.se.

Anmälan för deltagelse i landsmötet behöver inte göras.

Resa, mat och logi ordnar och betalar du själv.

Motioner skall vara RSÄ:s kansli tillhanda senast 8:e november 2012.

Valförslag inlämnas till RSÄ:s Valberednings ordförande på särskild blankett. (Adressen finns på blanketten). Blanketten finns även tillgänglig på RSÄ:s hemsida www.sameatnam.se

Välkommen till Same Ätnams landsmöte 2012

Lars-Nila Lasko

Ordförande