Nyheter från RSÄ

Nyheter från RSÄ

Aktuellt

Här kan du läsa nyheter från Riksorganisationen Same Ätnam

Förstärkt stöd till Valnämnden 2012

2012Posted by info Mon, October 01, 2012 12:50:06

Fram till och med år 2010 skickades en förfrågan inför landsmötesval om tidigare vald ledamot önskade ställa upp för omval. Förfrågan skickades ut av RSÄ:s kanslipersonal. I och med minskade anslag och minskning av personal upphörde denna service för Same Ätnams Valnämnden.

Ett frågeunderlag har i år gått ut till alla tidigare valda om de önskar kvarstå för omval. Tillsammans med frågeunderlaget så har medsänts färdigfrankerat och färdigadresserat kuvert till Valnämndens Ordförande.